Poznámka: články jsou již mnoho let staré, doba se posunula, mnoho věcí v nich doporučovaných je již dnes překonané - berte s rezervou!


Státní maturity nejsou špatný nápad

Článků brojících proti státním maturitám jsem četl už několik, nemalou část z nich píší studenti středních škol, kterých se toto téma úzce týká. Já jsem maturoval v roce 2004, jsem tedy už pár let ze školy a můj názor názor za tu dobu vykrystalizoval. Myslím, že je čas, aby taky někdo napsal článek, který se jich bude zastávat - státní maturity mají podle mne víc kladů než záporů.

Studenti vyráží demonstrovat proti maturitám, internetovou petici proti státním maturitám podepsalo několik desítek tisíc studentů (11 studentů z mé bývalé školy).

Začnu onou peticí. Začíná výkřikem „Státní maturity NE“ a jako jedinný argument uvádí „Proč by za nás měli rozhodovat jiní, kteří dávno svoji maturitu mají v kapse?“. Toto je argument naprosto směšný. Kdo by teda měl rozhodovat? Lidé, kteří mají ukončené maximálně základní vzdělání? Pevně ale věřím, že studenti petici nepodepsali proto, že nechtějí, aby za ně rozhodovali jiní, ale proto, že nesouhlasí se státní maturitou z jiných důvodů.

Argumenty proti, na které jsem narazil a vzpomínám si na ně:

  • státní maturity jsou drahé
  • jsou špatně připravené, zaváděné ve spěchu
  • studenti, kteří by je měli skládat, na ně nebyli včas připraveni
  • zvýhodňují studenty gymnázií
  • znevýhodňují studenty učilišť s maturitou

Uznávám, že kolem státních maturit bylo mnoho zmatků a změn a tak jsou druhý a třetí bod nejspíš oprávněné. Souhlasím s tím, že po zavedení státních maturit by to měli být prváci, kteří je budou skládat jako první. Toto ale nejsou principielní otázky, ale spíš detaily implementace, proto se spíš zajímám o ty ostatní výtky. (Navíc současná podoba státních maturit byla vládou odložena – a bylo o tom prakticky rozhodnuto ještě dříve, než za to museli jít středoškoláci demonstrovat, ale ti si chtěli nejspíš užít demokracie a hodit pár vajíček po ministryni, která se jich zastala, no budiž jim to přáno).

Proč se mně osobně líbí myšlenka státních maturit:

Elementární spravedlnost

Maturita je zkouška, která by měla do nějaké míry být celospolečensky uznávána. To, že maturita vypadá na každé škole jinak, význam této zkoušky devalvuje. Co si budeme nalhávat, když už jednou má člověk maturitu v kapse, málo záleží na tom, jaké měl vlastně známky a na jaké škole jí skládal.

Dokud nebude jasně řečeno, co maturita znamená, nebude znamenat nic. Nechci už dál poslouchat „jó maturita, sousedovic Venouš studuje dálkově na cukráře a bude to mít taky s maturitou, a do školy chodí jen na dva dny jednou za dva týdny.“

Maturita není pro každého

Institucí kde se dá skládat maturita je dle mého názoru až příliš mnoho – kromě státních středních škol jsou tu také různé soukromé školy a učiliště s maturitou nebo různé nástavby. Na spoustě z nich se maturity dělají jen proto, aby se dělaly, aby se jejich absolventi mohli taky vytasit papírem a říct „já to mám taky“.

Soukromá škola (teď nemyslím ta prestižní soukromá gymnázia) potřebuje svoje studenty. Na rozdíl od státní školy (která si může vybírat) musí brát to, co přijde, jejím cílem primárně není produkovat kvalitní absolventy, ale vydělávat peníze, a tak učitelé raději (na příkaz shora) přimhouří oko ( nebo dvě), než aby vyhodili studenta a připravili se o zdroj příjmů. Proto je potřeba zavést jednotná pravidla.

Co se týče učilišť, naprosto mi uniká důvod, proč by měli produkovat maturanty. Z učiliště by podle mne měli vycházet hlavně učni s výučním listem. Až si zajdu do hospody na oběd, zajímá mě především to, jestli mi kuchař uvaří jídlo, které mi bude chutnat, nebudu se s ním pouštět do diskuze o cestě evropské politiky k druhé světové válce; když se dobře najím, odpustím mu i neznalost integrace per partes.

Pokud si bude třeba učeň chtít zvýšit svoje vzdělání a složit maturitu, prosím, ale ať skládá opravdovou maturitu, ne žádnou náhražku, která je neporovnatelná s tím, co musí složit třeba gymnazista, ale ve výsledku je nakonec rovnocenná.

Ale zase ne jeden druh testů pro všechny

Chápu, že školy mají rozdíly v osnovách, něco jiného je gymnázium a něco jiného technická škola. A na průmyslovce není nutné dopodrobna vykládat, čím se vyznačoval který básnický směr 19. století (teda podle mne to není nutné vykládat ani na gymplu, ale nakonec, taky jsem to přežil). Mě osobně by se třeba líbil model podobný tomu britskému – mít dva stupně zkoušek – základní a pokročilý – v jednotlivých oborech.

Studenti by museli složit základní zkoušku z českého a cizího jazyka a matematiky. Na gymnáziu by třeba skládali pokročilou zkoušku z jazyků + z něčeho dalšího, na technických školách z matematiky + dalších předmětů + praktickou zkoušku (ale zase podle jasných pravidel!). A rozhodně skoncovat s maturitami za hubičku.

Určitě by bylo potřeba systém nějakou dobu ladit, ale zdá se mi to docela spravedlivé.

Odlišný přístup ke studiu

Se zavedením pevně dané zkoušky by se mohl částečně změnit přístup studentů ke studiu (ale možná, že jsem idealista) –  od pasivního přijímání těch informací, které po mne bude učitel vyžadovat u maturity (a když ho teď naštvu, tak mě u matury potopí) k nějaké lepší spolupráci – student ví, že ho čeká nějaká zkouška, a učitel mu pomáhá se na ni připravit.

A navíc je to standard

Všude na světě to funguje, jen u nás je to neproveditelné, nespravedlivé a nemožné. Nesmysl

Jaký je váš názor na státní maturity
30
 
86
 
21
 
51
 
6
 
 
Vložit komentář:
 

  

 

Nepoužívejte žádné html ani texy značky, odřádkování se zachová. Pokud uvádíte zdrojový kód, můžete ho vložit mezi značky
<syntax jazyk="PHP">...</syntax>,
bude potom zformátován. Jako atribut můžete uvést PHP, C#, HTML, CSS a mnoho dalších.


opiste cislo Opište číslo:

 

8. 5. 2007 11:01:41
[1] (Lokutus) www
Titulek odpovědět
Státní maturity jsou jen tradiční snahou socialistů o uniformitu. Při výběru zaměstnance nemá být určující, zda má, nebo nemá maturitu, nýbrž jakou konkrétní školu studoval, zda je ta škola prestižní (má dobré jméno), anebo je to jedna z těch hurá škol, kde dávají na potkání titul DiS. Dále záleží na znalostech a praxi. Nedokážu si představit obor, kde by pro mě, jako zaměstnavatele bylo určujícím faktorem, že uchazeč zvládl zkoušku z českého a cizího jazyka a z matematiky. Pokud jsou maturity otázkou všeobecného vzdělání, ať se týkají jen gymnázií. Ale s obory, které jsou příliš úzce zaměřené je to cesta do pekel. Aby se podmínky srovnaly, bude se buď v těch oborech muset zvýšit míra výuky těch státně-maturitních oborech, jako český jazyk a matematika, anebo se budou muset úroveň státních maturit snížit na úroveň těchto úzce zaměřených škol.
Například já mám maturitu v oboru gastronomie. Dostal jsem jí na hotelové škole. Hotelovka není nějaký blbý tříletý výuční obor a rekrutují se z ní světoví odborníci na gastronomii. Matematika tam byla ořezána na minimální úroveň, oproti gymnáziím, protože tenhle obor jí zdaleka tolik nepotřebuje. Jak to chceš srovnat?

Chceme tu uniformí společnost, kde bude kvalita jednotlivce určována podle úředních tabulek - průměrových měřítek, které o jeho kvalitách v podstatě nic nevypovídají, anebo chceme rozmanitější model, kde vypovídací hodnotou budou skutečná kvalitativní měřítka, jako míra znalostí ve svém oboru, školní praxe, profesionální praxe?
8. 5. 2007 11:26:17
[2] (Trupík (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Re: Titulek odpovědět
[1] Přeskočil jsi při čtení předposlední část? Nechci aby byla maturita pro všechny stejná a docela podrobně píšu, jak to chci srovnat - dvě úrovně zkoušek. A pokud absolventi nějaké školy nepotřebují ty znalosti, které se vyžadují u maturity, tak proč by měli maturitu vůbec dělat?

Titul DiS se nezískává na středních školách a tak je u tohoto článku irelevantní.

Nakonec se nemůžu nezeptat - a co navrhuješ ty? Dál pokračovat tak, jak to je teď - s maturitou, jako zkouškou, která nic neznamená, a jak sám píšeš, žádný zaměstnavatel se podle ní nemůže orientovat a je teda sama o sobě víceméňe k ničemu (pouze vstupenka na VŠ).

A věř mi, že když někdo v Anglii řekne, že má například A-Level ve fyzice, tak to něco znamená. Je to nějaký socialismus?

8. 5. 2007 12:14:20
[3] (Lokutus) www
Titulek odpovědět
Co navrhuji já? Systém, jako v USA. Určující je nejen obor, ale i škola a její prestiž plus specializované zkoušky. Co s unifikovanou zkouškou, jako je maturita. Pokud sám uznáváš, že maturita není sama o sobě nikterak určující, tak k čemu tedy je? Každá škola by měla mít vlastní zkoušky podle zaměření a stát by se do toho neměl plést. A už vůbec ne nějakou společnou jakoby univerzální zkouškou.

Co je podle tebe v praktickém světě víc ceněné. Univerzální státnice z angličtniny, nebo specializovaná FCE?
8. 5. 2007 12:47:25
[4] (Trupík (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Re: Titulek odpovědět
[3]: co je na FCE specializovaného? Je to zkouška, kde máš předvést, že si umíš anglicky říct o rohlík a dokážeš povídat o tom, jak vaše rodina slaví Vánoce.
8. 5. 2007 15:14:37
[5] (Lokutus) www
Re: Re: Titulek odpovědět
[4]FCE odpovídá Základní státní jazykové zkoušce. Avšak je zkoušena rodilými mluvčími přirozenějším způsobem. Je tedy více zaměřena na schopnost domluvit se. Kromě toho je, stejně jako další certifikáty, mezinárodně uznávaná.
Proto je také obecně více ceněna, než státní zkouška.

Zatímco státní jazyková zkouška se zkouší stejně tupě, jako maturity a je spíše tedy zaměřena na obecné znalosti, než na schopnost domluvit se. Kromě toho je ti naprd, pokud nechceš dělat zrovna tlumočníka ve státních službách. Stejně jako ta maturita.
8. 5. 2007 15:35:56
[6] (Trupík (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Re: Re: Re: Titulek odpovědět
[5] máš FCE, dělal jsi ho? A dělal jsi státnici z angličtiny? Já totiž právě dokončuji přípravný kurz na FCE a s tím optimismem bych šetřil - to snad FCE stačí pro tlumočníky ve státních službách? Se znalostmi angličtiny z gymnázia jsem neměl nejmenší problém projít kurzem FCE. Není to žádná super zkouška. A pokud budou pravidla pro maturitu z angličtiny pevně daná, může být ta jednou stejně uznávaná, jako FCE. FCE je uznávaná právě proto, že pravidla jsou pevně daná a striktně dodržovaná. Aby se to samé zavedlo u maturit, tomu se bráníš.
8. 5. 2007 19:21:25
[7] (Lokutus) www
Re: Re: Re: Re: Titulek odpovědět
[6]Ano, FCE jsem dělal. A psal jsem, že je srovnatelný se ZÁKLADNÍ státní jazykovou zkouškou. Pro tlumočníky jsou mnohem složitější zkoušky, jak ty státní, tak ty certifikační.
Psal jsem to jen jako příměr k tomu, k čemu ti narozdíl od mezinárodně uznávaného certifikátu bude státní zkouška - uznává se jen ve státním sektoru.

Bráním se tomu, aby pravidla určoval stát. Ta striktní pravidla pro certifikáty typu FCE určuje Britská rada a jsou mezinárodně uznávána, protože Britská rada má ve světě svou váhu. Stejně tak mají váhu názvy prestižních škol a univerzit. Když uvedeš, žes udělal maturitu v Obchodní akademii Resslova 5, má to obvykle pro zasvěcené větší váhu, než pouze obecná informace, že máš Obchodní akademii. Resslova už sice dávno není, co bývala, ale to jméno má pořád svou prestiž.

Žádná státní zkouška žádnou váhu zcela logicky nemá, protože o ničem konkrétním nevypovídá. Proto je celá ta fraška okolo státních maturit naprosto směšná. Maturity jsou pozůstatek komunistů a snaha socialistů vrátit je zpět pod křídla státu je pouze snahou po uniformitě školství.
8. 5. 2007 20:57:00
[8] (Trupík (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Má poslední slova... odpovědět
[7] evidentně se nedohodneme a asi tu debatu ani nikam neposuneme. Maturity tu byly před komunisty i po nich, podobné zkoušky existují snad všude na světě, i tam, kde komunisty znají jen z vyprávění. Takže asi skončím tak, jak jsem skončil v článku - ve světě to funguje, tak proč ne u nás. Každopádně děkuji za názory.
2. 6. 2007 17:47:24
[9] (LusyW (LusyW(at)seznam.cz)) www
Vskutku vytříbený názor... odpovědět
Maturovala jsem letos a státní maturita nanečisto se mě tedy týkala. Přestože se zajímám již celkem dlouho o zeměpis a hlásím se na vysokou školu se zeměpisem, otázky z tohoto oboru nedávali mojemu myšlení smysl. Dále se tam objevují otázky takového typu, že záleží na sociálním cítění člověka (co má udělat Jana, když zjistí, že Eva je bulimička...jasně - učí nás něco správného od základní školy - ale je lepší říct to rodičům, lékaři nebo Evě?) Podle tvého psaní a názoru na věc a školy jsem hned na začátku poznala, že jsi gymplák. Nic proti gymplákům - můj přítel je taky gymplák-maturant z roku 2004, ale názor na věc máš trochu popletený. Na střední škole rozhodně není matematika na takové úrovni, aby se dala srovnávat s gymnazijní. Na sociálně zaměřených oborech se nestuduje dopodrobna jazyk, na průmyslovkách zase biologie či zeměpis. Každá SŠ má své zaměření - ne jako gymnázium. Co je to gymplák, který neudělá vysokou školu? Nic... (jasně, může se uchytit, ale má pouze všeobecný přehled. Vždyť celé gymnázium je příprava na VŠ)

Prostě tvůj názor a náhled na věc je z mých zkušeností nezcela správný a ať ti to tak přijde nebo ne, zaujatý pro gympláky.

Teď jde o to, že se zajisté cítíš vyzrálejší a že máš větší odstup a náhled na věc... Já mám ty státní maturity v paměti i po té době, kdy jsem je psala - a to jsem se u mé maturity doopravdy příjemně bavila...

Shrnuto: Státní maturity ne.
27. 7. 2007 15:30:57
[10] (tomas)
maturity odpovědět
Přestože jsem taky "gymplák", mám na státní maturitu názor právě opačný. Nemyslím si, že je vhodné, aby všichni měli stejná pravidla. Pokud bude kuchař dělat stejnou maturitu jako student gymnázia, pak to podle mě správné není. I když maturitu omezíš na užší spektrum škol, stejně se rozdílům nevyhneš. Úroveň znalostí se gymnázium od gymnázia velmi rapidně liší (a zvlášťe pak v matematice a v jazycích), nedá se to podle mě unifikovat.
Dělal jsem letos maturity nanečisto a můžu říct jen jedno - z důvodu, aby je udělali i ti kuchaři a studenti na učilištích, byly tyto maturity naprosto primitivní (alespoň pro gymnazistu). Napíšete dvě slohovky a zodpovíte pár základních otázek. Pro gymnazistu taková maturita bez přípravy. Pro kuchaře, který se specializuje na úplně jiné obory, to ale musí být dost
složité, celé studium se učil něco jiného a maturita je jen bokem.
Já jsem byl z celé této zkoušky nanečisto doslova znechucen - naprosto jednoduché a nudné otázky, nic zajímavého. Podle mě je lepší, když se maturita přizpůsobí tak, aby ji studenti zvládli. Rozhodně je to spravedlivější. Proč trápit kuchaře a čtyři roky hustit na gymnáziu do studentů literaturu a podobné kraviny, když je ani u té státní maturity nepotřebují?
Zrušil bych povinnou maturitu z češtiny, cizí jazyk bych asi nechal povinně, protože alespoň jeden by měl podle mě umět každý bez ohledu na povolání.
Jinak dost zásadně bych nesouhlasil s názorem v komentářích, že gymnázium je příprava na VŠ. Je pravda, že drtivá většina gymnazistů na VŠ jde, ale na druhou stranu je pravda, že já jsem se na gymplu naučil programovat lépe než kdybych byl na střední škole k tomu určené, která je v našem městě. Ti učitelé tam neumí nic. Třeba je to výjimka, ale z mnoha stran slyším, že to je běžné.
28. 7. 2007 0:19:05
[11] (vitek (kontakt(at)vit-stekly.cz)) www
Maturita odpovědět
Státní maturita z češtiny se například skládá ze seznamu 800 knih, které většina škol nemůže stihnout. Navíc všechny si pamatovat není moc reálné pro studenty i kdyby to bylo v jejich zájmu. Navíc seznam se každý rok upravuje, nějaké knihy ubydou a nějaké zase přibydou. Jaké se tedy máme mi studenti naučit?

Dalším důvodem je to, že budou dvě skupiny lidí. Ti co mají maturitu (pouze většina gympláků) a ty co ji nemají (ale mají praxy). V tu chvilku ta maturita stratí význam úplně. Ti co mají gympl půjdou na výšku a potom maturita nemá takový význam, ti co nemají maturitu pudou makat tak jako tak.
Pokud ovšem bude maturita lehká tak zas maturita straní význam ve smyslu toho že ji udělá každej debil a nebude mít takovou tu svoji preciznost!
Proto říkám STÁTNÍ MATURITA NE!
1. 8. 2007 12:11:48
[12] (Jiří Vohralík (jiri.vohralik(at)seznam.cz))
Státní maturita co nejdříve! odpovědět
Já jsem pro zavedení státní maturity co nejdříve, ALE / ALE / ALE!
To ale je tak veliké, že naši pedagogové ho těžko dokáží přelézti...co vlastně znamená "mám maturitu" co znamená "mám základní vzdělání" či "univerzitní..."? Pro zaměstnavatele to znamená čím dál méně.
Rozhodující jsou schopnosti a dovednosti, vědomosti, flexibilita, emoční inteligence atd.
Dle mého názoru je špatná samotná koncepce "Tvorby nástrojů pro provádění Státní maturity a tím pádem i schopnost systému vypořádat se s danou problematikou".Kdosi se považuje za natolik chytrého, že si dovoluje ostatním říkat co mají umět aby byli "dospělí". A přitom oni sami by nedokázali odpovědět na spostu "primitivních" otázek našeho světa.
"Bez nového myšlení - nelze přijímat nové myšlenky."
Umíte si předstvit svět kde lidé neumí psát a číst? Umíte si představit svět bez Maturity?
Já umím si představit svět, kde psát umí jen málokdo - však číst a komunikovat s ostatními umějí. Umím si představit člověka s obrovskou znalostní základnou bez znalostí základů gramatiky, dějepisu či biologie, umím si představit spoustu věcí, ale nedokážu si představit státní maturitu 21.století postavenou na technologiích testování a škatulkování z doby století devatenáctého.
1. 8. 2007 12:16:28
[13] (Jirka (jiri.vohralik(at)seznam.cz))
Re: Má poslední slova... odpovědět
[8]Nezdá se ti hrozné přijmout něco obludného jen protože to funguje i jinde? - Pokud je možnost vytvářet budoucnost - tak to udělejte! A svým globem jsi již začal - dík, nevzdávej to.
21. 8. 2007 15:29:53
[14] (Martin Janota (maja_04(at)post.cz))
Téměř souhlasím, ale... odpovědět
Se zájmem jsem si přečetl článek o státních maturitách. U technických a přírodovědných oborů ANO, ale později a po přípravě obou stran, tedy studentů i učitelů.Co mne ovšem popudilo, je názor na kvalitu soukromých škol - což bylo uvedeno souhrnně a neobjektivně.Jsem pracovníkem výzkumu, externě učím na renomované VŠ. Učil jsem jako externista 7 let na střední soukromé škole, předtím nejméně pět na státní střední škole. Mohu srovnávat. Podotýkám, že se jedná o školy technické- u ostatních oborů nemohu kvalitu posoudit. V daném konkrétním případě soukromá střední škola jasně vítězí nad státní, jak co do kvality výuky,tak i péče o žáky.

17. 9. 2007 19:24:36
[15] (Mara (peer.maruska(at)seznam.cz))
Mara odpovědět
Ahoj. Já si myslim že státní maturita není žádná novinka. Moje máma dělala taky státní maturitu..nevim proč to zrušily. Sice se na to moc netěšim (maturuju 2010 = pokusní králíčci)ale možná to není tak špatný. Ale je fakt že to nemůžou udělat pro všechny školy stejný. Třeba já bych nemohla dělat maturu z matiky, protože ji mam jen 2 roky (jsem na umělecké škole :).)ale třeba ze společenských veď by to zas tak špatné nebylo. Ikdyž se budu muset učit čtvrtý teoretický předmět(literatura,dějiny vvýtvarné kultury, technologie skla a občanka) No uvidíme. Třeba to ještě o pár let odložej a budu v poho...kdo ví co bude za pár let :).
3. 1. 2008 18:15:03
[16] (Iva (60iva60(at)seznam.cz))
Něco je pravda... odpovědět
Teď se docela zajímám o státní maturity, protože je přesunuli na rok 2010. Moc proti státním maturitám nejsem, ale nepochopila jsem to, proč to furt odkládají! Souhlasím stím že z učňáku mají mít výučňák a né maturitu ale konec konců je to jedno prostě to bude kuchař či co jinýho a na doktora může zapomenout...! a takhle to bude pořád jinak by tenhle stát za nic nestál! Ať si státní maturity zavednou kdy chtějí stejně se to jednou stane a vypadá to na rok 2010, ALE NENÍ NÁHODOU V ZÁKONĚ NAPSÁNO ŽE STUDENT KTERÝ NASTOUPÍ NA NĚJAKOU ŠKOLU DO PRVNÍHO ROČNÍKU BUDE MÍT STUDIUM UKONČENÝ "TÍM A TÍM"a v průběhu studia se to měnit ze zákona nemá! nezlobte se na mě ale když jsem nastoupila do prváku měla jsem v papírech napsáno že studium bude ukončeno maturitní zkouškou ale "TA STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA MI TAM CHYBÍ" a za tím si prostě stojím!! pro ty co sou na střední škole je tohle podraz ať to zavedou ze zákona pro ty co teď nastupují z devítky ať to mají už jasny stanovený a tyhle dohady by být nemusely!! tohle je dětinský chování!
29. 1. 2008 17:24:33
[17] (Martin (otzimail(at)gmail.com))
Maturita je jen formalita odpovědět
Školy člověk většinou studuje kvůli znalostem, maturita (nebo výuční list) je jen formalita. Zaměstnavatele budou hlavně zajímat schopnosti a znalosti v oboru, maturita bude pro něj rozhodně méně důležitá. A to že má nějaký Jarda maturitu z učiliště a chce jít na vysokou školu, tak ať se tam třeba zblázní, ale pokud na to nemá (nehledě na maturitu), tak má smůlu a odpadne (nepočítám-li jiné způsoby, např. obálkovou metodu). Trh nepracuje na principu maturit, ale znalostí. Sám to v článku píšete v zápletce o kuchaři, maturita u něj nijak výrazně nerozhoduje.
21. 2. 2008 14:42:17
[18] (Benny (ladik.benes(at)gmail.com)) www
Jsem pro, ale odpovědět
Budu maturovat v roce 2010. Státní maturita mi vůbec nevadí, ale musí být udělaná důkladně. Nejlepší by bylo udělat je s několika studenty z různých typů škol na nečisto a pak si jich prostě zeptat, co na to říkají a pak je s jejich pomocí upravit, aby byly otázky srozumitelné atd.

Potřebné ovšem jsou protože, jak říká jeden náš učitel: "Maturitu dostane každej blb."
5. 10. 2008 12:17:01
[19] (Honza)
Státní maturity - Ano / Ne ? odpovědět
Zdarec,

zajímavý článek. Beru tvoje názory, ikdyž s některými nesouhlasím.
Doporučoval bych podívat se na tohle http://scio.cz/1_download/Maturity_PSP.pdf Ale teď k věci:

Nejdřív stručně o mě - jsem vyučený kuchař, s nástavbou (maturita), jazykovkou, momentálně s titulem Bc. z ekonomky a dál pokračuji na magisterském stupni. Proč? Jednoduše mě studium baví a běhěm učení mi došlo, že nechci zůstat zbytek života u plotny.

1) rozdílná úrověň maturit
Pravda je, že úrověň zkoušek (i testů a písemných prací) je na jednotlivých školách odlišná - dokonce i na školách stejného typu. To by se mělo napravit.
NESOUHLASÍM ale s tím, že maturita z nástavby, potažmo SOŠ, je méněcenná. Je jen jinak zaměřená - odborně.
A upřímně, narozdíl od mých kolegů, kteří vědi o restauračním provozu skoro vše, bych gymnazistovi, který mnohdy neměl ani účetnictví, vedení restaurace opravdu nesvěřil. A o tom to je - každý je středoškolsky vzdělán v tom svém oboru.
Vysokoškoláky taky těžko porovnáš, když všichni budou Ing., ale jeden ze životního prostředí, jeden ze stavárny, další z ekonomky, atd.

2) Různá úrověň maturit
Tohle vyžaduje spoustu změn napříč celou legislativou. Vem si, že se ti objeví na trhu práce dva lidi s různou úrovní SŠ vzdělání. Úprava platových tabulek zaměstnanců veřejné správy je jen promile. Spousta profesí je podmíněna dosažením úplného středního vzdělání. A co teď? Je snad nižší úroveň neúplná? Ne? A proč teda ten druhej má vyšší, ale spadá do stejné skupiny? A takových situací je víc.

3) Vstupy vs. výstupy
Státní maturity jsou nástrojem, který řeší(?) důsledek a ne příčinu. Změny by se měly nejdříve aplikovat na systém vzdělávání (tedy vstup) a posléze (nebo zároveň) na závěrečné zkoušky (výstup).

4) Sami autoři "odborníci" mají v testech hrubé chyby a špatně formulované otázky /odpovědi. Několik testů jsem viděl a mnohdy mi bylo do pláče. A tito lidé diktují, jak má vypadat maturita ? To snad ne!

Navíc se výuka na odborných školách zaměří (jen) na to, co bude studenty čekat u maturity - tedy hlavně všeobecné předměty (aby například zvládli matematiku) - na úkor odborného vzdělání . Tím se z nich stanou jen gymnázia s mnohem horší úrovní.
14. 10. 2008 15:03:23
[20] (Laďka)
Státní MZ - konec i chytrým studentům  odpovědět
Vážený autore- Váš článek nelze neokomentovat. Člověk, který odmaturoval v roce 2004 (například vy), je úplně mimo mísu vzhledem k dnešní problematice a praktikám školství. Mne se samozřejmě státní maturita týká, tudíž o ní vím své. Jsem ve třetím ročníku SŠT a je to měsíc, co jsem se dozvěděla o tom, že budu absolvovat státní maturitu.Za rok musím mít z ČJ přečteno 40knih (20povinných) a ještě dnes ani nevím které. V testech se pořád nachází chyby a didaktický test je spíše testem IQ. Ani učitelé sami neví, jak přesně bude vypadat státní maturita, tudíž neví, jak nás na ni připravit. To samé u jazyků. Tam je to ještě horší. 20 knih se samozřejmě dá za rok přečíst-ALE né v případě, že jste student, který se musí sám živit a chodit všude možně po brigádách. Plno autorů článků podobných tomu Vašemu tvrdí, že státní maturita je dobrá pro morálku studentů a tak podobně - aby se učili a vzdělávali místo toho, aby lítali po diskotékách apod. Ale například já a plno dalších studentů ze sociálně slabších rodin je zaneprázdněno úplně jinými činnostmi, než opíjením se někde venku apod. Už tak mám co dělat, abych se stíhala učit na ostatní předměty, natož ještě číst tolik knih. To prostě nejde. A to jsem studentka s výborným prospěchem a nestíhám, protože se mimo školu snažím vydělat peníze na to, abych se vůbec uživila. Připadá mi nespravedlivé, aby student s výborným prospěchem neprošel přes státní maturitu kvůli tomu, že nestihne přečíst 20 knih povinné četby a to proto, protože nebude mít čas na čtení kvůli brigádě.A to nemluvím jen o sobě. A když nám pí učitelka s titulem Ing sdělí, že tuhle maturitu by dnes neudělala, tak co potom my? A Vámi napsaný článek svědčí o tom, že o státní maturitě nic moc nevíte, jen z toho, co si o ní přečtete okolo a je pro Vás zdánlivě lehce zvládnutelná. To se píše někomu, kdo si jednoduše odmaturoval v roce 2004. Maturitu, která se do roku 2009 bude skládat, jsem si už zkoušela nanečisto s výseledkem samé výborné. No opravdu brnkačka, ale se státní maturitou se to nedá vůbec srovnávat. Didaktický test jsem si zkoušela - a dvě správné odpovědi ze 4, které mi vyšly (a to i učitelce ČJ) by snad neměly být možné ne? O to víc lituju maturantů v roce 2012, kteří navíc budou mít povinnou matematiku, ale pořád budou víc připravení, než my, letošní 3. ročníky. Kdyby vy jste byl nyní ve 3. ročníku, měl by jste úplně jiný názor. Gymnázia jsou ve velké výhodě, jsou kvalitněji připravováni a jejich dotace hodin maturitních předmětů je o dost vyšší, než na ostatních středních školách a učilištích. Proč asi někteří jdou studovat na učiliště maturitní obor a né na gymnázium?Protože je pro ně gymnázium těžké - a teď mají dělat maturitu na stejné úrovni?Nesmysl. My máme například 2 hodiny týdně českého jazyka - s takovou dotací hodin nás asi těžko připraví ke SMZ. Takže s Vaším článkem nesouhlasím. Jo a nepřipadá mi, že by to v ostatních státech EU moc fungovalo - v Polsku prošla přes SMZ 1/3 studentů a 2/3 ne - to je úspěch? SMZ jim tam "zkrachovala".A Německo? Tam už to snad běží ňákou dobu a mají tam v tom pořádek. Je vidět, že jste jeden z těch "chytráků", co ví kuloví. Přeji hodně štěstí všem ostatním studentům při SMZ!!! S pozdravem Laďka.
14. 10. 2008 15:10:20
[21] (Laďka)
Re: Státní maturity - Ano / Ne ? odpovědět
[19] Honza
Z Vašeho článku lze usoudit, že Vy víte dost o SMZ a Vaše názory jsou téměř na místě. Souhlasím.
14. 10. 2008 16:12:49
[22] (Jakub Malý (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Re: Státní MZ - konec i chytrým studentům  odpovědět
[20] Jste rozhořčená nad aktuální situací, parametry a požadavky státní maturity v ČR. Můj článek obhajuje samotný princip státní maturity, ne jeho současnu/připravovanou podobu.

Vadí vám např. 20 knih povinné četby, zdá se vám to příliš. Opravdu student nedokáže během studia přečíst dvacet knih? To se podmínky ve školách skutečně hodně změnily za ty čtyři roky co jsem maturoval a asi jsem opravdu mimo mísu. Je samozřejmě nešťastné, že se podmínky studentům měnily "za běhu", s tím rovněž nesouhlasím.

Jde mi zkrátka o samotný princip, odmítnout státní maturitu např. proto, že v testu jsou chyby, je nesmysl - v "nestátní" maturitě budou chyby určitě také, protože žádný učitel není neomylný.
20. 10. 2008 11:15:59
[23] (Laďka)
SMZ odpovědět
Tak 20 knih během studia se dá přečíst - ale ne za necelý rok, když ještě nyní není znám přesný seznam povinné četby. A když má pracující student, který se ke všemu musí sám starat o sebe, jak jsem uvedla v předchozím textu, a má sotva 2 hodiny denně volné (tak akorát na učení okolo a né i na čtení) tak je to opravdu problém. A to pro hodně studentů. A taky si myslím, že když budu pracovat např. za přepážkou v pojišťovně, pochybuji, že klient po mne bude chtít vědět, o čem je kniha Máj od K.H.Máchy a abych mu popsala doprodrobna děj. To asi těžko. Je to k ničemu. Taky naučit se v takové rychlosti tolik knih způsobí akorát to, že chvíli po SMZ nebudu vědět vůbec nic ani z ekonomiky, protože tolik informací (zbytečných) najednou je moc a potom bude celá SMZ úplně na nic. Náš mozek není přece harddisc.
20. 10. 2008 11:57:41
[24] (Jakub Malý (jakub.maly(at)atlas.cz)) www
Re: SMZ odpovědět
[23] je to pořád dokola - já obhajuji princip, vy se snažíte potopit princip jen pomocí argumentů proti zaváděné implementaci.
2. 6. 2009 15:15:50
[25] (Tryman (teplomer(at)gmail.com)) www
Státní maturity ? Ne, děkuji. odpovědět
Jako student septimy jsem byl nedopatřením zařazen do generace, která má příští rok odzkoušet státní maturitu jako první. A proč se mi to nelíbí?
1. Prošel jsem státní maturitou nanečisto, a když jsem viděl výsledek tolika utracených peněz z kapes našich daňových poplatníků, chtělo se mi zvracet. Testy byly plné překlepů, otázky byly často pokládány na chybějící materály (nebyly k dispozici mapy apod..), nechyběly ani gramatické chyby a u některých otázek byla jedna odpověď dvakrát, někdy i víckrát. Takže první důvod proti je absolutní nepřipravenost.
2. Ačkoliv mám maturovat za 11 měsíců, dosud nevím co se mám učit, nevím jaké knihy si mám přečíst, dokonce ani nevím, z jakých předmětů budu muset maturovat a jakým stylem bude má zkouška probíhat. Kdyby mi bylo v prváku oznámeno, že na konci budu dělat státní maturitu a čeká se ode mě tohle, tohle a tohle, tak by mi to ani nevadilo; ale teď mám maturu za dveřmi a moje informovanost je nulová.
3. Státní maturitu nepotřebuji. Vysoké školy tento systém bojkotují, k s. maturitě vůbec nepřihlížejí. K přijetí na VŠ my stačí školní maturita a přijímací zkoušky, případně NSZ. Státní maturita je naprostá zbvytečnost, která mi jen bude komplikovat život; vysvědčení z ní bude nepotřebný papír, který po mě nikdy nikdo nebude chtít.
22. 5. 2010 0:30:35
[26] (Caroline)
Skolni vs. statni vs. FCE odpovědět
Ja osobne za par dni maturuji a souhlasim se statnima maturitama. Vadi mi, ze je zrusili. Celkova koncepce byla velmi kvalitni.
Kuprikladu jazyk. V dnesni dobe nejvice skol zada otazky, mnoho lidi se to nauci nazpamet, ale kdyby meli neco rict z hlavy a vymyslet vetu, nevedi. Ale maji maturitu. Do takoveto zkousky se vubec neradi gramatika. Mluveni, o tom, co mam rad, o tom, co najdu v Londyne nebo o historii Ameriky opravdu uciteli moc nerekne, jeslti student ovlada jazyk. Ani slohova prace se dnes nepise.
Matematika mi neprisla prilis stastna, ale budiz.
A celkove si myslim, ze to studenta vice donuti se ucit, protoze to je narocnejsi (kdyz cely 4 roky budu na anglictinu kaslat za tyden se to nenaucim, jako dnes. A posledni bod je, ze je spravny, aby se srovnal gympl ten a ten a kuprikladu Kepler.. neni fer, ze clovek ma maturitni se samyma jendickama a nekdo jiny s trojkama a pritom toho vi 4krat tolik.

A k tomu FCE. FCE je uplne klasicka zkouska. BTW statni maturity z jazyka meli stejne typizovany ulohy. Clovek zaskrta, co si mysli, ze je spravne, napise si dva slohy pokeca o tom, co vidi na obrazku, kde bydli a proc. Tuto zkousku jsem delala na kocni tretiho rocniku. A ted se bojim maturity z anglictiny a proc? Protoze neznam historii USA, nevim kam bych se vydala v Londyne a jaka je nejstarsi cast Toweru. A to ma byt zavazny ohodnoceni jazykovych dovednosti? Ktereho zamestnance zajima, jestli vim, jaka je nejstarsi cast Toweru, dyt to nevi pres pulku Londynanu.

Pro slecnu Laďku: knihy mate cist v prubehu, ne v poslednim roce. Seznam cetby se nosi i skolni maturity, ne? Teda aspon u nas to tak je. Ano uznavam, za poslednich 14 dni jsem precetla a videla asi 8 knih. Ale tak moje blbost, ze jsem necetla Boewulfa v dobe, kdy jsem se o nem ucili
28. 7. 2010 23:06:21
[27] (Štěpán S. (stephen.skv(at)gmail.com)) www
Petice? odpovědět
A nepomohla by nejaka petice? Jdu ted do 4. rocniku a celkem by me zajimalo, jak to se mnou bude...

http://www.myvootes.com/56/bude-letos-statni-maturita/
27. 3. 2012 8:38:45
[28] (Pavlína Pokorná (paja.nepokorna(at)gmail.com))
Maturita jako trest?! odpovědět
Naprosto souhlasím s tím, že veškerá studentská obec se vlastně brání proti něčemu, čemu nerozumí. Pokud je jejich argumentem to, že je někdo vede za ručičku, jde o pouhou neznalost. Já osobně jsem maturovala v roce 2011, to znamená v oné zmatené náběhové fázi. A přesto, že souhlasím s negativy, skutečně jsou podložená, můj názor na novou maturitu je nadále kladný. Ve výsledku, v tu chvíli, kdy stojíte před maturitní komisí, je vám naprosto jedno, zda někde někdo demonstruje, a zda je zkouška připravena nebo ne. Veškerá solidarita je pryč. Myslíte na sebe, a na svou zkoušku. A to je podle mého názoru to důležité. Moje rada je proto jasná: udělejte maturitu, a nechte ty ostatní, ať se nadále přetahují o to, zda je to správné či ne.