Poznámka: články jsou již mnoho let staré, doba se posunula, mnoho věcí v nich doporučovaných je již dnes překonané - berte s rezervou!


Softwarový projekt - XCase

Zadání

logo projektu XCase Implementace nástroje pro konceptuální modelování XML dat. Implementace konceputálního modelu XSEM (včetně grafické notace). Nástroj umožňuje práci s platformově nezávislým UML model, odvozování platformě závislých diagramů z tohoto modelu (v notaci XSEM) a překlad odvozených diagramů do XML schémat.

Vedoucí projektu

Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství

Složení týmu

  • Jakub Klímek
  • Lukáš Kopenec
  • Lucie Kučerová
  • Jakub Malý
  • Kateřina Opočenská

Platforma

Program je psán pro operační systém Windows a platformu Microsoft .NET 3.5, v jazyce C#

Pokračování projektu

Projekt bude dál rozšiřován v rámci diplomových prací (mojí a Jakuba Klímka - zaměřují se na větší podporu evoluce XML schémat).

Screenshoty

Nějaké screenshoty z programu: