Poznámka: články jsou již mnoho let staré, doba se posunula, mnoho věcí v nich doporučovaných je již dnes překonané - berte s rezervou!


Matfyz - MFF UK Praha

Matematicko fyzikální fakultu studuji v pátém ročníku navazujícího magisterského studia. Zajímám se především o programování desktopových a webových aplikací. V poslední době mě také zaměstnává jazyk XML a velký balík technologií, který s ním souvisí.

Zde najdete několik pamětihodností, které jsem za sebou během svého studia zanechal.

Softwarový projekt - XCase

logo projektu Implementace nástroje pro konceptuální modelování XML dat. Implementace konceputálního modelu XSEM (včetně grafické notace). Nástroj umožňuje práci s platformově nezávislým UML model, odvozování platformě závislých diagramů z tohoto modelu (v notaci XSEM) a překlad odvozených diagramů do XML schémat.
Více informací na samostatné stránce.

 

Ročníkový projekt - Osadníci z Katanu

Malý screenshot Zadáním bylo naimplementovat PC verzi deskové hry Osadníci z Katanu (s hrou po síti).

Hra byla naimplementována pro Windows a .NET Framework v 2.0. Projekt jsem také dál rozšířil na bakalářskou práci.

 

Bakalářská práce - Osadníci z Katanu

Dokončení a rozšíření softwarového projektu. Více informací na samostatné stránce.

 

Command line parser

Malý projekt pro zpracovávání argumentů z příkazové řádky. Zápočtový příklad z předmětu Doporučené postupy v programování. K dispozici na stránce na CodeProjectu.